Coaching-koulutus

Kouluttajat

Coaching-koulutusten vetäjät edustavat osaamisalansa suomalaista huippuasiantuntemusta. Kaikilla kouluttajillamme on vähintään kuuden vuoden kokemus coaching-ammatissa toimimisesta sekä ICF-sertifiointi tai sitä vastaava pätevyys.

coaching kouluttaja Ranja Koverola

Koulutuskoordinaattori Ranja Koverola

Coaching-koulutukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Ranjaan: info@coaching-koulutus.fi tai 044 0705 075

Vuorovaikutusvalmentaja ja coach ACC Ranja Koverola on työskennellyt valmentajana ja kouluttajana erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden johdon ja asiantuntijaesimiesten parissa yli 20 vuotta. Ranjan erityisosaamista ovat haastavat vuorovaikutustilanteet. Tällä hetkellä hän työskentelee valmentajana rohkean johtajuuden parissa. Draamataustansa vuoksi Ranja tunnetaan kehollisten ja toiminnallisten työkalujen ja mittareiden asiantuntijana ja kehittäjänä.

Valmennustyönsä ohella Ranja on toiminut kansainvälisistä coaching-sertifioinneista vastaavan International Coach Federationin Suomen jaoston ICF Finlandin puheenjohtajana sekä Suomen coaching-yhdistyksen hallituksessa. Coaching-koulutuksen koulutuskoordinaattorina sekä valmentavan esimiestyön kouluttajana Ranja on toiminut vuodesta 2008.

Harri Hirvihuhta

Harri Hirvihuhta on 30 vuoden ajan kehitellyt menetelmiä ja kysymysmalleja, joilla asiakasta voi auttaa hahmottamaan tilannettaan eri näkökulmista, oivaltamaan sekä löytämään toimivia ratkaisuja. Hän on toiminut coachina ja valmentajana vuodesta 1998 lähtien ja tehnyt yhteistyötä satojen esimiesten, asiantuntijoiden, johtajien, johtoryhmien ja tiimien sekä työyhteisöjen kanssa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Hirvihuhta on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen kokonaan coachingiin keskittyvän kirjan Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen. Hän on kouluttanut valmentajia, coacheja ja muita valmentavaa työtapaa käyttäviä ammattilaisia eri puolilla Suomea yli 15 vuoden ajan. Työssään hän käyttää erilaisia lähestymistapoja joustavasti asiakkaan mukaan, hyödyntäen luovasti mm. ratkaisukeskeisiä, narratiivisia, systeemisiä, dialogisia ja kognitiivisia viitekehyksiä.

coaching kouluttaja Johanna Koskimies

Johanna Koskimies

Johanna Koskimies on toiminut esimiesten, asian­tuntijoiden ja yrittäjien coachina sekä hyvinvointi­valmentajana vuodesta 2007 lähtien. Valmennus­työssään Johanna keskittyy erityisesti työuran muutos­tilanteisiin sekä henkisen hyvin­voinnin kehittämiseen työ­elämässä.

Coaching- ja valmennus­työnsä ohella Johanna kouluttaa ura­coacheja sekä luennoi oman uran suunnit­teluun sekä hyvin­vointiin liittyvistä aiheista. Johanna on toiminut Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheen­johtajana vuosina 2010 – 2012 sekä ICF Finlandin hallituksen jäsenenä vuosina 2015 – 2016.

coaching kouluttaja Peter Peitsalo

Peter Peitsalo

Peter Peitsalo on executive coach & trainer. Hän on valmentanut ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä yli kymmenen vuoden ajan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yrityksissä. Hänellä on vankka teoreettinen ja käytännönläheinen osaaminen coachingista ja valmentamisesta. Peter on systeeminen business coach (ACC) ja johdon työnohjaaja (STOry, Master CSLE) sekä työnohjaajien ja coachien kouluttaja (Master TSC).

Peter on ollut usean vuoden ajan Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja Suomen Coaching-yhdistyksen, EMCC Finlandin ja ICF Finlandin yhteisen eettisen toimikunnan puheenjohtaja. Peter on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä Suomen työnohjaajat ry:n kanssa, mikä on antanut hänelle laaja-alaista näkemystä erilaisista organisaation ja ammatillisuuden kehittämisen menetelmistä.

coaching kouluttaja Tapani Rinne

Tapani Rinne

Tapani Rinne on coachannut johtajia, esimiehiä ja ryhmiä yli 10 vuotta. Coaching-taitojen lisäksi hän on valmentanut yritysmaailmassa johtamisviestintää, muutosjohtamista, neuvottelutaitoa ja ylipäätään pärjäämistä erilaisten ihmisten kanssa.

Tapani on kirjoittanut mm. kovasti kehutun coachingin menetelmäkirjan Myrskyn jälkeen – johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen (Tammi 2009). Suomen coaching-yhdistyksen kouluttajana Tapani on vieraillut jo vuodesta 2006. Hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 2006-2008 ja vaikuttaa nykyisin asiakaskokemusanalyysejä tuottavan yrityksen toimitusjohtajana.