Kouluttajat

Coaching-koulutusten vetäjät edustavat osaamisalansa suomalaista huippuasiantuntemusta. Kaikilla kouluttajillamme on vähintään kuuden vuoden kokemus coaching-ammatissa toimimisesta sekä ICF-sertifiointi tai sitä vastaava pätevyys.

Vastaava valmentaja Ranja Koverola

Coaching-koulutukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Ranjaan:
info@coaching-koulutus.fi tai p. 044 0705 075

Vuorovaikutusvalmentaja ja coach ACC Ranja Koverola on työskennellyt valmentajana ja kouluttajana erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden ja asiantuntijaesimiesten parissa 20 vuotta. Ranjan erityisosaamista ovat haastavat vuorovaikutustilanteet ja tällä hetkellä hän työskentelee valmentajana rohkean johtajuuden parissa. Draamataustansa vuoksi Ranja tunnetaan kehollisten ja toiminnallisten työkalujen ja mittareiden asiantuntijana ja kehittäjänä. Valmennustyönsä ohella Ranja on toiminut kansainvälisistä coaching-sertifioinneista vastaavan International Coach Federationin Suomen jaoston ICF Finlandin puheenjohtajana sekä Suomen coaching-yhdistyksen hallituksessa. Coaching-koulutuksen vastaavana valmentajana sekä valmentavan esimiestyön kouluttajana Ranja on toiminut vuodesta 2008.

“Ranja tuo esitystilanteisiin coaching-näkökulman kokeneen esiintyjän varmuudella ja täynnä energiaa. Ranjan kanssa työskentely on opettava, raikas ja lumoava kokemus, josta osallistujamme nauttivat.” – Elizabeth C. Hechtman, MS, PCC, CPCC, President, ICF Philadelphia

Tiina Harmaja

Executive Coach PCC Tiina Harmaja on suomalaisen coaching-toimialan uranuurtajia. Hän on sekä Suomen Coaching-yhdistys ry:n että ICF Finlandin perustajajäsen ja valittiin SCY:n ja ICF Finlandin toimesta ensimmäiseksi Vuoden Coachiksi vuonna 2010. Tiina on coaching-osaamiskeskus Business Coaching Center Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Työkseen hän coachaa pääasiassa ylintä johtoa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Lisäksi hänen työnkuvaansa kuuluu kokonaisvaltaisten coaching-ohjelmien ja kulttuurinmuutoshankkeiden konseptointi ja toimeenpano asiakasorganisaatioissa.

Harri Hirvihuhta

Harri Hirvihuhta on 30 vuoden ajan kehitellyt menetelmiä ja kysymysmalleja, joilla asiakasta voi auttaa hahmottamaan tilannettaan eri näkökulmista, oivaltamaan sekä löytämään toimivia ratkaisuja. Hän on toiminut coachina ja valmentajana vuodesta 1998 lähtien ja tehnyt yhteistyötä satojen esimiesten, asiantuntijoiden, johtajien, johtoryhmien ja tiimien sekä työyhteisöjen kanssa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Hirvihuhta on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen kokonaan coachingiin keskittyvän kirjan Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen. Hän on kouluttanut valmentajia, coacheja ja muita valmentavaa työtapaa käyttäviä ammattilaisia eri puolilla Suomea yli 15 vuoden ajan. Työssään hän käyttää erilaisia lähestymistapoja joustavasti asiakkaan mukaan, hyödyntäen luovasti mm. ratkaisukeskeisiä, narratiivisia, systeemisiä, dialogisia ja kognitiivisia viitekehyksiä.

Johanna Koskimies

Johanna Koskimies on toiminut esimiesten, asian­tuntijoiden ja yrittäjien coachina sekä hyvinvointi­valmentajana vuodesta 2007 lähtien. Valmennus­työssään Johanna keskittyy erityisesti työuran muutos­tilanteisiin sekä henkisen hyvin­voinnin kehittämiseen työ­elämässä. Coaching- ja valmennus­työnsä ohella Johanna kouluttaa ura­coacheja sekä luennoi oman uran suunnit­teluun sekä hyvin­vointiin liittyvistä aiheista. Johanna on toiminut Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheen­johtajana vuosina 2010 – 2012 sekä ICF Finlandin hallituksen jäsenenä vuosina 2015 – 2016.

Peter Peitsalo

Peter Peitsalo on työn­ohjaaja ja johdon coach (STOry, Master CSLE), joka on työskennellyt erilaisten ryhmien ja yksittäisten henkilöiden kehittämis­tehtävien parissa yli kymmen vuoden ajan. Hänellä on vankka teoreettinen ja käytännönläheinen osaaminen työn­ohjauksesta, coachingista ja mentoroinnista. Peter valmistui työn­ohjaajien ja coachien kouluttajaksi (Master TSC) vuonna 2014, ja on ollut mukana kouluttamassa niin työn­­ohjaajia, coacheja kuin ura­mentoreitakin. Peterin henkilö­kohtaisena tavoitteena on kehittää psyko­dynaamista ajattelua coachingissa.
Peter on Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja edustaja SCY:n, EMCC:n ja ICF Finlandin yhteisessä eettisessä toimi­kunnassa. Peter on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä Suomen työn­ohjaajat ry:n ja Johdon työn­ohjaajat ry:n kanssa, mikä on antanut hänelle laaja-alaista näkemystä erilaisista organisaation ja ammatillisuuden kehittämisen menetelmistä. 

Tapani Rinne

Tapani Rinne on coachannut johtajia, esimiehiä ja ryhmiä yli 10 vuotta. Coaching-taitojen lisäksi hän on valmentanut yritysmaailmassa johtamisviestintää, muutosjohtamista, neuvottelutaitoa ja ylipäätään pärjäämistä erilaisten ihmisten kanssa. Tapani on kirjoittanut mm. kovasti kehutun coachingin menetelmäkirjan Myrskyn jälkeen – johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen (Tammi 2009). Suomen coaching-yhdistyksen kouluttajana Tapani on vieraillut jo vuodesta 2006. Hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 2006-2008 ja vaikuttaa nykyisin asiakaskokemusanalyysejä tuottavan yrityksen toimitusjohtajana.

Marjo-Riitta Ristikangas

Marjo-Riitta Ristikankaalla on yli 15 vuoden kokemus johtoryhmien ja esimiesten kehittämisestä. Hän on valmentavan johtamisen pioneeri ja on ollut mukana tuomassa coachingia Suomeen 2000-luvulla. Valmentavan johtajuuden ja esimiestyön jatkuva kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on Marjo-Riitan intohimo.

Marjo-Riitta on ollut mukana ICF Finlandin ja SCY:n hallituksissa. Hän osallistuu aktiivisesti coachingin ja mentoroinnin kansainväliseen eettiseen toimintaan ja on toiminut SCY:n, EMCC:n ja ICF Finlandin yhteisen eettisen toimikunnan puheenjohtajana.