Coaching-koulutus

Tehokas ja osallistava virtuaalinen coaching-koulutus.

Coaching-koulutus HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille

Mitä hyötyä coaching-koulutuksesta on HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille?

Työpaikoilla syntyy konflikteja ja erimielisyyksiä, joihin esihenkilöt joutuvat mahdollisesti puuttumaan. Kun esihenkilöllä on coaching-taidot hallussaan, hän osaa
– johdattaa keskustelua coachaavalla otteella,
– antaa tilaa erilaisille näkökulmille ja persoonallisuustyypeille
– ohjata henkilöitä yhdessä löytämään ratkaisuja, jotka toimivat kaikille osapuolille. Seurauksena yhteistyö paranee ja henkilöstö on tyytyväisempää.

Coaching-koulutus HR-henkilöille

HR-henkilöiden rooli organisaatiossa on keskeinen, hehän vastaavat mm. henkilöstön rekrytoinnista, koulutuksesta, kehityksestä sekä hyvinvoinnista. Coaching-koulutus auttaa HR-henkilöitä kehittämään valmiuksiaan valmentavan työotteen käyttäjinä. Se tukee organisaation työntekijöitä kehittymään ja saavuttamaan heille asetettuja tavoitteita sekä kehittämään uusia tapoja käsitellä monenlaisia tilanteita.

Coaching-koulutus esimerkiksi vahvistaa HR-osaajia kehittämään taitojaan rekrytoinnissa. Kun he oppivat kuuntelemaan syvemmin ja ymmärtämään paremmin ehdokkaiden tarpeita ja tavoitteita, he löytävät parhaan mahdollisen ehdokkaan organisaation tarpeisiin.

Coaching-taidot tuovat lisänäkyvyyttä, kun HR-henkilöt suunnittelevat ja kehittävät organisaation työhyvinvointia. He voivat mm. oppia tunnistamaan organisaation työntekijöiden stressiä ja kehittämään tapoja vähentää sitä, jotta työntekijöiden terveys ja hyvinvointi lisääntyvät.

Coaching-koulutus:

  • Auttaa henkilöstön kehittämisessäCoaching-koulutuksen käytyään HR-henkilöstö löytää monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia organisaation kehittämiseksi ja henkilöstön kasvun tukemiseksi. Koulutus auttaa HR-henkilöitä tunnistamaan henkilöstön kehitystarpeet ja löytämään oikeat ohjausmenetelmät niiden täyttämiseksi.
  • Auttaa tiimien kehittämisessä

   Coaching-taitojen avulla HR-henkilöt oppivat tunnistamaan tiimien tarpeet, vahvuudet ja heikkoudet, ja löytämään vaihtoehtoja tiimien kehittämiseksi.

  • Parantaa vuorovaikutustaitojaCoaching-koulutus parantaa vuorovaikutustaitoja. Koulutus auttaa kehittämään kykyä kommunikoida tehokkaasti henkilöstön kanssa ja löytämään ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. Koulutus auttaa myös HR-henkilöitä kehittämään kykyään antaa rakentavaa palautetta ja käsitellä konflikteja organisaatiossa.

Coaching-koulutus esihenkilöille

Esihenkilöt ovat organisaation avainhenkilöitä, ja he ovat vastuussa tiimien ja yksittäisten henkilöiden johtamisesta. Coaching-koulutus antaa esihenkilöille valmiuksia kehittää taitojaan valmentavana johtajana ja vahvistaa kykyä saavuttaa tavoitteet. 

Tässä on muutamia tärkeitä syitä, miksi coaching-koulutus voi olla erittäin hyödyllinen esihenkilöille:

 • Tehokkaammat tiimikokoukset:Coaching-taidoilla voi tehostaa tiimikokousten johtamista. Kuuntelemalla ”coaching-korvilla” esihenkilöt oppivat kuuntelemaan paremmin tiimin tarpeita ja ohjaamaan keskusteluja niin, että jokainen tiimin jäsen saa äänensä kuuluviin. Tämä johtaa parempiin päätöksiin, tehokkaampaan ongelmanratkaisuun ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen.
 • Henkilöstö kehittyyCoaching-taidot lisäävät esihenkilöiden kykyä kehittää taitojaan valmentavana johtajana. Tämä puolestaan antaa heille mahdollisuuden ymmärtää sekä henkilöstönsä vahvuuksia ja   heikkouksia että näkemään tarpeen tarvittavalle tuelle ja ohjaukselle.
 • Konfliktien käsittely helpottuu
  Työpaikoilla syntyy konflikteja ja erimielisyyksiä, joihin esihenkilöt joutuvat mahdollisesti puuttumaan. Kun esihenkilöllä on coaching-taidot hallussaan, hän osaa
  – johdattaa keskustelua coachaavalla otteella,
  – antaa tilaa erilaisille näkökulmille ja persoonallisuustyypeille
  – ohjata henkilöitä yhdessä löytämään ratkaisuja, jotka toimivat kaikille osapuolille.
  Seurauksena yhteistyö paranee ja henkilöstö on tyytyväisempää
 • Itsensä kehittäminen
  Coaching-koulutus antaa esihenkilöille mahdollisuuden kehittää itseään henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. He voivat oppia tuntemaan paremmin omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä löytää tapoja kehittää itseään paremmaksi johtajaksi. Tämä taas johtaa parempaan itsetuntemukseen, sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. 

Coaching-koulutus asiantuntijoille

Asiantuntijat ovat organisaation tärkeitä jäseniä, jotka vastaavat tietystä osa-alueesta. Heillä on erikoistaitoja ja -tietoa, jotka ovat välttämättömiä organisaation menestykselle. Coaching-koulutus auttaa asiantuntijoita parantamaan taitojaan ja kehittämään uusia tapoja käsitellä haasteellisia tilanteita.

Esimerkiksi, coaching-koulutus vahvistaa asiantuntijoiden kommunikaatiotaitoja. He oppivat selkeämmin ja tehokkaammin viestimään asiantuntemuksestaan organisaation sisällä ja ulkopuolella. Coaching-koulutus voi myös auttaa asiantuntijoita kehittämään taitojaan ongelmanratkaisussa sekä kehittämään uusia ja innovatiivisia tapoja käsitellä haasteita ja ratkaista ongelmia.

Coaching-koulutus asiantuntijoille:

 • Kehittää vuorovaikutustaitoja ja avittaa viestimään tehokkaammin ja selkeämmin asiantuntemuksestaan organisaation sisällä ja ulkopuolella.
 • Auttaa kehittämään ongelmanratkaisutaitoja sekä löytämään uusia ja innovatiivisia tapoja käsitellä haasteita ja ratkaista ongelmia.
 • Vahvistaa johtamistaitoja ja tuo näkemystä, miten johtaa ja motivoida tiimejä sekä kehittää strategioita tiimien tehokkaaseen johtamiseen.
 • Auttaa asiantuntijoita kehittymään ja kasvamaan ihmisenä, ymmärtämään paremmin omia vahvuuksia ja heikkouksia ja kehittämään tapoja kehittää itseään ja saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Yhteenveto

Coaching-koulutus on erittäin hyödyllinen HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille sillä koulutuksessa opittujen coaching-taitojen avulla he mm. pystyvät saavuttamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteitaan sekä käsittelemään haasteellisia tilanteita. 

Coaching-koulutuksen ansiosta osallistujat voivat oppia uusia tapoja motivoida ja ohjata työntekijöitä, mikä voi johtaa parempaan tiimityöhön ja parempiin tuloksiin. Lisäksi koulutus auttaa parantamaan viestintätaitoja ja johtamisvalmiuksia, mikä on erityisen tärkeää esihenkilöille ja asiantuntijoille.

Kokonaisuudessaan coaching-koulutus on investointi omaan itseen ja uraan. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja saada uusia näkökulmia, jotka vahvistavat työssä menestymistä. Lisäksi coaching-koulutus on arvokas lisä ansioluettelossa. 

Oletko HR-henkilö ja haluaisit saada työhösi coachingin työkaluja ja uusia näkökulmia?

Suomen Coaching-yhdistyksen virtuaalinen coaching-koulutus käynnistyy syksyllä 2023. Koulutuksessa opit käyttämään coachingin ydintaitoja omassa työssäsi ja syvennät ammattitaitoasi. Koulutuksesta vastaavat coachingin super-ammattilaiset, joilla on vuosikymmenien kokemus coachingista.