Coaching-koulutus

Vastausautomaatista tukipilariksi – valmentava johtaminen esihenkilötyössä

Vastausautomaatista tukipilariksi – valmentava johtaminen esihenkilötyössä Monissa organisaatioissa esihenkilö ei ole alaisensa työn asiantuntija, eikä häneltä löydy vastauksia alaisensa haasteisiin. Siksi esihenkilö tarvitsee taitoja, joilla hän auttaa alaistaan johtamaan omaa työtään ja löytämään vastauksia kysymyksiin. Valmentava johtaminen pyrkii ruokkimaan alaisen motivaatiota, oman työn johtamista, vastuunottoa ja tunnetta työn merkityksellisyydestä. Vuorovaikutus työympäristössä ei ole tällöin pelkästään […]

Vaikuttava vuorovaikutus syntyy vaikuttavista kysymyksistä

Vaikuttava vuorovaikutus syntyy vaikuttavista kysymyksistä Vaikuttava vuorovaikutus luo merkityksellistä muutosta ja ratkaisukeskeistä asennetta. Se syntyy aktiivisesta kuuntelusta ja vaikuttavista kysymyksistä. Tästä artikkelista opit, mitä vaikuttavat kysymykset ovat ja miten ne auttavat kehittämään johtajuutta, tiimityötä ja henkilökohtaista kasvua. Vaikuttavat kysymykset kuuluvat coaching-taitojen ytimeen. Työelämässä ne auttavat etenemään kohti haluttuja tavoitteita ja kehittymään henkilökohtaisella ja ammatillisella tasolla. […]

Ratkaisukeskeinen esihenkilö kääntää haasteet voitoksi

Ratkaisukeskeinen esihenkilö kääntää haasteet voitoksi Ongelmanratkaisu on esihenkilönä toimivan jokapäiväinen haaste. Jokainen kohtaa urallaan tilanteita, jolloin oma tiimi ei toimi toivotulla tavalla. Eteen tulevat haasteet voi kääntää voitoksi ja tarjota tiimin jäsenille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä, jos esihenkilö osaa kääntää tilanteen alustaksi, jossa tiimiläisten voimavarat ja taidot voivat kehittyä. Kuvitellaan, että organisaatiossa on esihenkilö, jolla […]

Coaching-koulutus HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille

Coaching-koulutus HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille Mitä hyötyä coaching-koulutuksesta on HR-henkilöille, esihenkilöille ja asiantuntijoille? Työpaikoilla syntyy konflikteja ja erimielisyyksiä, joihin esihenkilöt joutuvat mahdollisesti puuttumaan. Kun esihenkilöllä on coaching-taidot hallussaan, hän osaa – johdattaa keskustelua coachaavalla otteella, – antaa tilaa erilaisille näkökulmille ja persoonallisuustyypeille– ohjata henkilöitä yhdessä löytämään ratkaisuja, jotka toimivat kaikille osapuolille. Seurauksena yhteistyö paranee ja […]